thông tin liên hệ
Mr. Thành
Giám đốc - 0935 119 081

Dịch vụ diệt mối, diệt công trùng

Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng
Dịch vụ diệt mối, diệt côn trùng

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Chuyển văn phòng
Chuyển văn phòng
Chuyển văn phòng
Chuyển văn phòng
Lăn sơn
Lăn sơn
Vệ sinh sàn
Vệ sinh sàn
Vệ sinh sàn
Vệ sinh sàn
Vệ sinh thảm
Vệ sinh thảm

Hóa chất diệt mối, chuột, côn trùng

Alfasept Handrub
Alfasept Handrub
Cloramin B
Cloramin B
Lenfos
Lenfos
Nước rửa tay kháng khuẩn
Nước rửa tay kháng khuẩn
Sterine
Sterine
Thùng Chloramin B2NEW
Thùng Chloramin B2NEW

Thiết bị, dụng cụ vệ sinh

Máy chà sàn
Máy chà sàn
Máy hút bụi nước
Máy hút bụi nước
Máy sấy
Máy sấy
Thùng rác
Thùng rác
Thùng rác
Thùng rác
Xe rác
Xe rác
Xe rác
Xe rác
Bộ dụng cụ lau kính
Bộ dụng cụ lau kính
Hóa chất làm sạch
Hóa chất làm sạch

Dịch vụ cây xanh

Chăm sóc cây cảnh
Chăm sóc cây cảnh
Chăm sóc cây to
Chăm sóc cây to
Chăm sóc cây
Chăm sóc cây
Chăm sóc cây
Chăm sóc cây
Chăm sóc cỏ
Chăm sóc cỏ
Phun thuốc sâu
Phun thuốc sâu